De mange anvendelser af biobrændsel

Biobrændsel er en fællesbetegnelse for brændstof, som indeholder energi fra nyligt levende organismer, der har optaget kulstof i sig, for eksempel gennem fotosyntese. Træ, halm og biogas er alle former for biobrændsel, og det adskiller sig fra olie og naturgas, som er fossilt brændstof og mange millioner år gammelt. Selvom begrebet ”biobrændsel” for alvor er indgået i den kollektive bevidsthed indenfor de seneste par årtier, kan man sige, at det har været i brug lige siden mennesket huggede brænde til bålet eller kaminen for at holde sig varme. Ud over træ er det mest er raps og hør, som anvendes til brændsel her i Europa, imens soja og majs er de populære valg i USA. Derudover benyttes diverse spildprodukter fra landbrug og industri.

Som opvarmning til huse

I dag findes der mange anvendelsesformer for biobrændsel, men her i Danmark bruger vi den først og fremmest som en lokal opvarmningsmetode i de huse, der ikke er dækket af et fjernvarmenet eller har oliefyr installeret. Fordi biobrændsel kun har optaget CO2 fra vores ”nuværende” atmosfære, er dette i princippet CO2-neutral. Det vil sige, at det ville den være, hvis man da ikke brugte fossilt brændsel til at bearbejde og transportere det.

I køretøjer

På grund af stigende oliepriser og nødvendigheden af sikker opbevaring, bliver biobrændsel mere og mere brugt i biler i formerne bio-ætanol eller bio-diesel,. Bio-ætanol, som er mest anvendt i USA og i Brasilien, er en alkohol-substans, som kommer af gæringsprocessen fra sukker eller korn og kan benyttes direkte, men bliver oftest tilføjet til benzinen for at forbedre oktan og forbedre udstødningsgasserne. Biodiesel  det mest normale bio-brændsel i Europa og bliver brugt på samme måde som bio-ætanol, bare som tilsætningsstof til diesel i stedet for benzin, og det produceres af vegetabilsk olie og dyrefedt.

Som del af el-produktionen

Det område, som bruger allermest brændsel på set på verdensplan, er produktionen af elektricitet. Dette er ikke i sig selv noget under, for hvad bruger ikke strøm i det moderne samfund? I 2008 kom 41 % af energien til produktion af el fra kul, 21 % kom fra naturgas, 16 % fra hydro-energi og resten fra atomkraft og olie. Problemet ligger i, at det ikke er en særlig effektiv konvertering fra energi til el, og spildprocenten er helt op til 60 %, som bare går tabt som overskydende varme. Med dette forbrug står det klart, at man har brug for en renere form for energi, og der kan biobrændsel hjælpe ved f.eks. at opsamle den metan , som opstår fra affaldspladser og deponeringsandlæg.

Kilder:

Greenii.dk

Biofuel.org.uk

Sparenergi.dk

Lavenergi.dk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *