Solceller – en god investering

Flere og flere anskaffer sig solcelleanlæg. I de fleste tilfælde kan solcelleanlægget kan være tjent hjem efter  10-15 år – og derfra kan du så glæde dig over en miljørigtig og god investering, der giver gratis strøm i dagtimerne og sparer dig for tusindvis af kroner hvert år.

Sjovt nok er det ofte elselskaberne, der går foran og skubber på for at få flere til at investere i solceller – se for eksempel nedenstående film fra EnergiMidt. Længere nede på siden finder, du også mere information om de nye regler for solcelleanlæg, som vi har fundet hos EnergiMidt.

Hvad siger de nye regler om solceller?

Med den nye ordning ændres den hidtidige nettomålerordning fra årsbaseret nettoafregning til timebaseret afregning. Mens du tidligere opsparede overskydende strømproduktion på elnettet og blev afregnet en gang om året, bliver det nu afregnet time for time.

Dermed er det med de nye regler den el fra solcellerne, som du kan forbruge i samme time den produceres, der er afgiftsfri. Den nye timebaserede afregning betyder altså, at du som ejer af et solcelleanlæg gratis kan bruge den strøm, dit anlæg producerer i den time det produceres, uden at blive pålagt tariffer, afgifter og moms. Dermed sparer du ca. 2 kr./kWh. Det betyder, at jo større andel af din egenproducerede el du kan bruge med det samme i husstanden – jo større besparelse får du på elregningen de næste 25-30 år.

Samtidigt øges pristillægget for el, som leveres til nettet:

  • I stedet for 0,60 kr./kWh så får du med de nye regler 1,30 kr./kWh

Pristillægget ydes i en periode på 10 år, hvorefter du får markedsprisen på el. Du bør overveje, at købe dit solcelleanlæg allerede i 2013, da pristillægget reduceres med 14 øre hvert år. Køber du i 2014, får du altså kun 1,16 kr./kWh for den overskydende strøm, du leverer til elnettet. Afregningsprisen for nyanlæg aftrappes gradvist til 0,60 kr./kWh over 5 år.

Endeligt er der ikke længere nogen begrænsning, der hedder 6kW-anlæg til private husstande.

Kilde: EnergiMidt: Nye regler for solceller i 2013

På Klimadebat.dk finder du yderligere info om solceller og energien i et solcelleanlæg

NB:

De nye regler gælder for alle, med mindre du inden d. 20. november, 2012 havde indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *